Bet365中文

Bet365中文

鬈乃发美貌,有声无质,陶说非矣。蛟初起一间,地中先有声,隐隐如雷鸣,或如牛吼,至期,土中辄陷出一小穴如豆大,水从穴出,直上一二尺如箭,已而渐升渐长,长至檐隙与溜合,则水势乃大,下穴亦渐大如碗孔,蛟入鳅鳝形,从穴出,乘水而上,过檐则形变大,乃飞越奔腾而去,屋宇亦无害。

反踵无膝,睡则倚物。 久而后苏,甚者以冷水一口解之即醒。

 遂取张物截之数寸,煎汤服之愈。痘疮倒∶钱氏小儿方∶用人牙烧存性,入麝香少许,温酒服半钱。

酒服二钱,治难产。颂曰∶崔元亮《海上方》∶治消渴羸瘦,小便不禁。

 小儿阴肿狐阴茎炙为末,空心酒服。颂曰∶鼹鼠出沧州及胡中。

煮鸡鹅鸭鱼腥等物,易烂且良。 时珍曰∶胎在母腹,脐连于胞,胎息随母。

Leave a Reply