Vol.424女神许诺Sabrina私房性感内衣秀完美身材脱肉丝销魂诱惑写真[60P]_许诺Sabrina_爱蜜社

Vol.424女神许诺Sabrina私房性感内衣秀完美身材脱肉丝销魂诱惑写真[60P]_许诺Sabrina_爱蜜社

杲曰∶升也,阴中之阳,手足少阳、厥阴四经引经药也。寇氏《本草》亦溺于俗,反疑旧说为非。

每服三钱,姜、枣同水煎服。颂曰∶张仲景治伤寒心下痞满,泻心汤。

时珍曰∶今人惟取里白外黑而紧实者,谓之鬼脸升麻,去须及头芦,锉用。故用黄芩以治手足少阳相火,黄芩亦少阳本经药也。

 予用此药三钱,米饮服之,痛即减十之五,调理而安。王好古曰∶益智本脾药,主君相二火。

风虫牙痛,酒磨涂之,亦吞少许。则是肺疟、肾疟,十二经之疮,有热者皆可用之矣。

其类自别,古人多相杂引用。白茅短小,三、四月开白花成穗,结细实。

Leave a Reply